Program dne                  

 

  

 Denní program vychází z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní děti. 

 

Úkoly zaměřené na přemýšlení a soustředěnost střídají oddychové aktivity jako např. hudební, tělesná, dramatická a výtvarná výchova.

Děti, které pravidelně navštěvují naši školku, jsou připraveni na náročný přechod do 1. třídy. Znají rozeznat základní barvy, geometrické tvary, rozlišit, co je velké a co malé (protiklady), přiřadí číslici k určitému počtu, znají svoje jméno a příjmení, adresu, umějí vyprávět nějakou pohádku, básničku, ovládají dny v týdnu, měsíce v roce.Děti také vedeme ve školce k samostatnosti, aby byly připravené na přechod do základní školy. 

S dětmi si také povídáme o různých tématech, s kterými se setkávají v běžném denním životě např. počasí, naše rodina, naše tělo, dopravní prostředky a značky, jak se zachovat, když se ztratím apod. Seznamujeme děti s českými tradicemi, které se vážou k jednotlivým ročním obdobím jako např. Dušičky, Vánoce, Masopust, Velikonoce apod. Pro děti pořádáme různé akce, výlety.

 

 
Režim dne
 

 

 6.30 – 8.25 hod. - Příchod, ranní hry, ranní kruh  

Děti se zdraví při příchodu do třídy s pí.učitelkou. Rodiče mohou dle potřeby  volně vstupit do třídy, kde si mohou pohrát s dítětem, hovořit s pí.učitelkou. Volné hry, skupinová a indiv. výchovná práce.  Během her si po sobě průběžně uklízejí.

8.25 – 8.40 hod. - Pohybová chvilka

8.40 – 9.00 hod. - Hygiena, přesnídávka 

 Děti si připraví tácek s pečivem, nápoj, ovoce či zeleninu

9.00 – 9.40 hod. - Řízená výchovně vzdělávací činnost 

V této době jsou dětem nabízeny činnosti, kterých se mohou zúčastnit.                                             

U mladších je její délka 15 – 30 minut, u starších 30 – 45 minut podle zájmu dětí.

9.40 – 11.30 hod. -  Pobyt venku 

Děti se samostatně oblékají, svlékají, ukládají věci na svoje místo. 

11.30 – 12.15 hod. - Hygiena, oběd  

Starší děti rozdají prostírání , příbory, připraví si nápoj. Všichni si samostatně přinášejí hlavní jídlo, odnášejí použité nádobí. Zkontrolují svoje prostírání a v případě potřeby ho otřou hadříkem.

12.15 – 14.15 hod.  - Hygiena, příprava na odpočinek, odpočinek 

Každé dítě si odloží a urovná oblečení na svoji židličku, kterou má u své postýlky. Na toaletu chodí v bačkorách. Děti s nižší potřebou spánku odpočívají kratší dobu, jsou jim nabídnuty klidové činnosti. Děti vstávají postupně, jak se vzbudí. Každý si urovná pyžamo, deku.

14.15 – 14.45 hod. - Hygiena, svačina   

14.45 - 16.15 hod. - Odpolední zájmové činnosti 

Volné hry, skupinová a indiv. výchovná práce. Děti si hrají ve třídě, za hezkého počasí venku na zahradě. Před odchodem si dítě uklidí hru a rozloučí se s učitelkou.